PARTNERI

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení obchodní partneri,

Slovenská resuscitačná rada sa na Vás i v tomto roku obracia s ponukou spolupráce. SRR je dobrovoľným, nepolitickým, nenáboženským, odborným združením, ktoré z veľkej časti funguje práve vďaka Vašej podpore. Dúfame, že aj Vám naša spolupráca priniesla to, čo ste od nej očakávali a v prípade nových partnerov pevne veríme, že prinesie. V ponuke nájdete balíčky konkrétnych aktivít a produktov, ktoré sú zostavené na základe skúseností z uplynulých rokov a tiež Vašich požiadaviek. Možnosti a očakávania každého z nás sú jedinečné, preto ponúkame možnosť nastaviť parametre tak, aby boli obe strany spokojné. Sme ochotní prispôsobiť sa Vašim možnostiam a v prípade záujmu pripraviť ponuku na mieru. Hľadanie vzájomne výhodných foriem spolupráce je i naším cieľom.

 

Hlavným poslaním Slovenskej resuscitačnej rady je práca na zlepšovaní kvality neodkladnej resuscitácie a urgentnej medicíny na Slovensku na všetkých úrovniach – od laickej po odbornú.

 

Cieľom SRR je podpora medziodborovej a medzinárodnej spolupráce v oblasti neodkladnej resuscitácie za účelom zavedenia nových vedeckých poznatkov a postupov do praxe. SRR sa podieľa na zvyšovaní povedomia verejnosti o požiadavkách kladených na prevenciu a liečbu pacientov s náhlym zastavením obehu. Poskytuje tiež poradenské služby vo všetkých oblastiach súvisiacich s problematikou neodkladnej resuscitácie a urgentnej medicíny. SRR má ambíciu odovzdávať znalosti úkonov smerujúcich k odvráteniu náhlej smrti aj širokej verejnosti.

 
Výrazom uznania odborných kvalít je priznanie titulu oficiálny partner Európskej resuscitačnej rady (European Resuscitation Council – ERC) pre Slovenskú republiku.

 

 

Pomôžte nám plniť tieto ciele tým, že podporíte našu spoločnosť.

 

 

Mgr. MUDr. Jozef Kőppl, MPH
Predseda SRR

prezrite si ponuku pre partnerov na rok 2024

prezrite si ponuku pre partnerov tímu SRR na CPR Competition v rámci kongresu ERC Resuscitation 2024

Pre partnerskú ponuku na mieru kontaktujte:

 

Ing. Romana Kluková

Asociačná manažérka SRR

GUARANT International spol. s r. o.
Českomoravská 19, 190 00 Praha 9

E-mail: klukova@guarant.cz

Mob.: +420 725 909 363