O nás

Adresa

Slovenská resuscitačná rada

II. KAIM LF UK
Heydukova 2157/10
812 50 Bratislava

Neslúži ako korešpondenčná adresa.

Sekretariát

Guarant International spol. s.r.o.
Českomoravská 19
190 00 Praha 9

Ing. Romana Kluková
tel.: +420 725 909 363
email: klukova@guarant.cz
email: info@srr.sk

Spojenie

IBAN: SK47 1100 0000 0029 4645 9436

SWIFT/BIC: TATRSKBX

IČO: 42355214

DIČ: 2120056026

IČ DPH: SK2120056026

Registračné číslo o.z.: VVS/1-900/90-42261

Predseda o.z.

Mgr. MUDr. Jozef Köppl, MPH

tel.: +421 905 444 728
email: jojokoppl@gmail.com

 

Cieľ a poslanie slovenskej resuscitačnej rady

SRR je dobrovoľným, nepolitickým, nenáboženským, odborným združením, v ktorom sa združujú občania na základe spoločného záujmu o výučbu a vzdelávanie, vedecko-výskumnú činnosť, publikačnú činnosť a rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti neodkladnej resuscitácie a urgentnej medicíny. Jej hlavným poslaním je podieľať sa na zlepšovaní kvality neodkladnej resuscitácie a urgentnej medicíny na Slovensku na všetkých úrovniach – od laickej po odbornú.

Výbor združenia

Výbor odbornej spoločnosti tvoria traja stáli členovia, zakladatelia SRR a piati členovia, delegáti týchto odborných spoločností SLS:

SSAIM             Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny

SPS                  Slovenská pediatrická spoločnosť

SSUMaMK      Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof

SKS                  Slovenská kardiologická spoločnosť

SČK                  Slovenský Červený kríž

aktuálni členovia výboru srr

Mgr. MUDr. Jozef Köppl, MPH

Predseda združenia, zakladajúci člen

Doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.

zakladajúci člen

MUDr. Marcel brenner

zakladajúci člen

MUDr. Rudolf Riedel, PhD. ,MPH

SPS

MUDr. Martin Michalov

SSAIM

MUDr. István Bodor

SSUMaMK

MUDr. Martin Hudec

SKS

PhDr. Silvia Erdélyiová

SČK

STANOVY SRR

Naše Stanovy nájdete po kliknutí na tento odkaz.