ZISTITE VIAC ĎAKUJEME ZA VAŠU ÚČASŤ NA VIRTUÁLNOM SYMPÓZIU INFO O VIDEOZÁZNAMOCH ZISTITE VIAC !JARNÉ TERMÍNY KURZOV ZRUŠENÉ!

SRR

O NÁS

Zistite o SRR viac! Čo je naším cieľom a poslaním, kto sú naši členovia a prehliadnite si stanovy nášho združenia.

SRR

POSTUPY

Naučte sa, ako správne vykonávať resuscitáciu a ako pomôcť človeku v núdzi.

 

SRR

NA STIAHNUTIE

Získajte edukačné materiály ku kardiopulmonálnej resuscitácii vo formáte PDF.

 

SRR

ČLENSKÁ ZÓNA

Navštívte našu členskú zónu, prihláste sa a využívajte prístup k exkluzívnym materiálom pre členov a ďalšie výhody.

 

KTO JE SRR?

Hlavný cieľ a poslanie

Slovenská resuscitačná rada (SRR) je dobrovoľným, nepolitickým, nenáboženským, odborným združením, v ktorom sa združujú občania na základe spoločného záujmu o výučbu a vzdelávanie, vedecko-výskumnú činnosť, publikačnú činnosť a rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti neodkladnej resuscitácie a urgentnej medicíny.

Jej hlavným poslaním je podieľať sa na zlepšovaní kvality neodkladnej resuscitácie a urgentnej medicíny na Slovensku na všetkých úrovniach – od laickej po odbornú. Cieľom SRR je podpora medziodborovej a medzinárodnej spolupráce v oblasti výučby, výskumu a vlastnej realizácie neodkladnej resuscitácie za účelom podpory využitia nových vedeckých poznatkov v praxi.

SRR je oficiálnym partnerom Európskej resuscitačnej rady (European Resuscitation Council – ERC) pre Slovenskú republiku.

Mgr. MUDr. Jozef Köppl, MPH

Predseda SRR

Úvodné slovo predsedu SRR

Vážení priatelia,

srdečne vás vítam na webových stránkach Slovenskej resuscitačnej rady. Aktuálna doba si žiada flexibilitu a zmeny, preto sme sa rozhodli vylepšiť ich dizajn a funkčnosť. Veríme, že to prispeje efektívnejšej komunikácii s našimi členmi i všetkými podporovateľmi našich činností.

Od nášho založenia uplynulo už šesť rokov a verím, že sme za tento čas dokázali veľa. Práve o našich úspechoch a príspevkoch odbornej i laickej komunite sa s vami chceme na našich stránkach podeliť, či už sa jedná o minulé alebo budúce akcie.

Neprestajne sa tiež snažíme modernizovať obsah našich stránok tak, aby bol pre vás zaujímavý, aktuálny a edukatívny.

Pre novinky a aktuality tiež môžete sledovať naše sociálne siete – INSTAGRAM a FACEBOOK.

NOVINKY

SLEDUJTE NÁS

Konferencie a podujatia

ZAUJÍMAVÉ VIDEÁ

Partneri SRR