PARTNERI 2023

Generálny partner

Kontakty:

S&T Plus s.r.o.

Novodvorská 994, Praha 4, 142 00

www.laerdal.cz

medika@sntplus.cz

tel. 944 806 000

Spoločnosť Laerdal Medical sa venuje podpore rozvoja resuscitačnej vedy už viac ako 50 rokov. Spoľahlivé a odolné modely pomohli vyškoliť generácie záchranárov, zdravotníkov a laikov po celom svete. Tvár Resusci Anne sa stala na všetkých svetadieloch ikonou modernej resuscitácie a tiež vyjadrením misie spoločnosti Laerdal „Pomáhame zachraňovať životy“. 

 

Spoločnosť S&T Plus s.r.o. zastupuje firmu Laerdal Medical v Českej republike už od roku 2008 a od roku 2023 prostredníctvom svojich partnerov aj v Slovenskej republike. V posledných rokoch sa spoločnosť S&T Plus podieľala dodávkami vysoko sofistikovaných simulátorov Laerdal na vzniku niekoľkých komplexných simulačných centier v Českej republike. Ako príklad je možné uviesť simulačné centrum SIMU pri Masarykovej univerzite v Brne, simulačné centrum CENTESIMO pri Univerzite Palackého v Olomouci, cvičnú nemocnicu SIMLEK pri Lekárskej fakulte Ostravskej univerzity, simulačné centrum 3. LF Karlovej Univerzity, výukové a tréningové centrum Aescula, centrum fakulty zdravotníckych štúdií Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a v neposlednom rade výukové a vzdelávacie centrá zdravotníckych záchranných služieb. Naši špecialisti sa podieľali na niektorých inštaláciách a školeniach užívateľov v Slovenskej republike už v minulosti. Veľmi radi na tieto aktivity nadväzujeme a dávame teraz k dispozícii naše znalosti ako súčasným, tak aj všetkým potenciálnym budúcim používateľom produktov Laerdal.

 

Tešíme sa na spoluprácu.