NOVÉ ODPORÚČANIA ERC 2021

PRVÁ POMOC

PRVÁ POMOC ALGORITMUS – POLOHA
PRVÁ POMOC ALGORITMUS – PRESYNKOPA
PRVÁ POMOC INFOGRAFIKA