NOVÉ ODPORÚČANIA ERC 2021

PORESUSCITAČNÁ STAROSTLIVOSŤ

PORESUSCITAČNÁ STAROSTLIVOSŤ
ALGORITMUS
PORESUSCITAČNÁ STAROSTLIVOSŤ
INFOGRAFIKA
PORESUSCITAČNÁ STAROSTLIVOSŤ
zhodnotenie a prognostikácia