NOVÉ ODPORÚČANIA ERC 2021

PEDIATRIC LIFE SUPPORT

PBLS – Základná resuscitácia detí
PALS – Rozšírená resuscitácia detí