NOVÉ ODPORÚČANIA ERC 2021

ČO V TEJTO SEKCII NÁJDETE?

Preložili sme pre vás nové odporúčania erc 2021 do slovenského jazyka. Zhrnutie odporúčaní nájdete na nasledujúcom odkaze vo formáte pdf.

 

Pripravili sme pre vás tiež postery k postupom podľa nových odporúčaní ERC 2021 v preklade do slovenského jazyka.

 

Postery sú voľne na stiahnutie vo formáte pdf.

ZHRNUTIE NOVÝCH ODPORÚČANÍ 2021 V SLOVENSKOM JAZYKU

BASIC LIFE SUPPORT

BLS ALGORITMUS
BLS INFOGRAFIKA
BLS step by step

ADVANCED LIFE SUPPORT

ALS ALGORITMUS 1
ALS TACHYKARDIA
ALS ALGORITMUS 2
ALS POZÍCIA ELEKTRÓD
ALS BRADYKARDIA
ALS INFOGRAFIKA

PEDIATRIC LIFE SUPPORT

PBLS – základná resuscitácia detí
PALS – ROzšírená resuscitácia detí
 

PORESUSCITAČNÁ STAROSTLIVOSŤ

PORESUSCITAČNÁ STAROSTLIVOSŤ
ALGORITMUS
PORESUSCITAČNÁ STAROSTLIVOSŤ
INFOGRAFIKA
PORESUSCITAČNÁ STAROSTLIVOSŤ
zhodnotenie a prognostikácia

NEWBORN LIFE SUPPORT

NLS ALGORITMUS
NLS INFOGRAFIKA

PRVÁ POMOC

PRVÁ POMOC ALGORITMUS – POLOHA
PRVÁ POMOC ALGORITMUS – PRESYNKOPA
PRVÁ POMOC INFOGRAFIKA

ŠPECIÁLNE OKOLNOSTI

ŠPECIÁLNE OKOLNOSTI – Akútna astma
špeciálne okolnosti – hyperkaliémia
ŠPECIÁLNE OKOLNOSTI – infografika
špeciálne okolnosti – intervenčná kardiológia
špeciálne okolnosti – kardiochirurgia
špeciálne okolnosti – koronárna trombóza
špeciálne okolnosti – traumatické zastavenie srdca / riziko zastavenia srdca
špeciálne okolnosti – hypertermia
špeciálne okolnosti – hypotermia
ŠPECIÁLNE OKOLNOSTI – toxická expozícia

VZDELÁVANIE

VZDELÁVANIE ALGORITMY
VZDELÁVANIE INFOGRAFIKA

EPIDÉMIOLÓGIA

EPIDÉMIOLÓGIA INFOGRAFIKA

ETIKA

ETIKA INFOGRAFIKA

SYSTÉMY

SYSTÉMY INFOGRAFIKA