2 % Z DANE

AKO poukázať 2 % z dane

Vážení priatelia Slovenskej resuscitačnej rady,

obraciame sa na vás s dôležitou žiadosťou. Vaša podpora je pre nás kľúčová a umožňuje nám ďalej rozvíjať naše vzdelávacie aktivity a programy nielen pre profesionálov, ale i pre laikov. Prosíme vás, poukažte nám svoje 2 % z daní. Toto gesto môže mať veľký vplyv a pomôže nám pokračovať v našej práci.

Vďaka vám môžeme dosiahnuť naše ciele a urobiť veľký rozdiel v resuscitačnej starostlivosti na Slovensku.

Ďakujeme vám za vašu dôveru a podporu!

S úctou,
Slovenská resuscitačná rada

 
Naše údaje:
IČO: 42355214
Názov: Slovenská resuscitačná rada
Právna forma: Občianske združenie
Adresa: Heydukova 2157/10, 812 50 Bratislava I

Výpis zo zoznamu oficiálnych prijímateľov 2 % nájdete tu.

 
 
Postup ako darovať

Ak ste zamestnanec

  1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
  2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
  3. Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

  1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu –  VIII. ODDIEL. (nezabudnite zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov)
  2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do  1. apríla 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 01.07.2024 alebo 30.09.2024)

Ak ste právnická osoba

  1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu –  VI. časť.
  2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie  1. apríla 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 01.07.2024 alebo 30.09.2024

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2023 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.