ZÁKLADNÁ RESUSCITÁCIA

Kardiopulmonálna resuscitácia a automatizovaná externá defibrilácia 
(KPR + AED)

Kardiopumonálna resuscitácia s použitím automatizovaného externého defibrilátora (AED)

Základná neodkladná resuscitácia - dieťa

Partneri SRR