SRR je oficiálny partner ERC za Slovenskú republiku

I. Sympózium Slovenskej Resuscitačnej Rady

ERC 2015 - Nové odporúčania pre KPR
November 5 - 6, 2015 Hotel Turiec, Martin

Vedecký a organizačný výbor

Vedecký výbor:

prof. MUDr. Beata Saniová, PhD.
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.
doc. MUDr. Viliam Dobiaš, PhD.
MUDr. Rudolf Riedel, PhD.
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Mgr. David Peřan
MUDr. Jozef Köppl, MHA
MUDr. Marcel Brenner, MHA
MUDr. Martin Hudec
MUDr. Branislav Podhoranský


Organizačný výbor:

MUDr. Jozef Köppl, MHA
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.
MUDr. Marcel Brenner, MHA
MUDr. Rudolf Riedel, PhD.
MUDr. Martin Hudec
MUDr. Peter Mráz
PhDr. Andrea Bratová, PhD.
MUDr. Monika Paulíková
Ing. Romana Kluková
Mgr. Peter Petrovič