SRR je oficiálny partner ERC za Slovenskú republiku

I. Sympózium Slovenskej Resuscitačnej Rady

ERC 2015 - Nové odporúčania pre KPR
November 5 - 6, 2015 Hotel Turiec, Martin

Registrácia

Registráciu účastníkov vybavuje sekretariát konferencie:

GUARANT International spol. s r.o. / I. Sympózium Slovenskej Resuscitačnej Rady-Nové odporúčania pre KPR
Na Pankráci 17, 140 00 Praha 4
Tel: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: srr2015@guarant.cz, klukova@guarant.cz
Web: www.srr.sk


Otvoriť online registračný formulár

 • Potvrdenie registrácie Vám bude zaslané do troch pracovných dní e-mailom, spolu s informáciami pre realizáciu platby, ak nevyužijete platbu on-line. Potvrdenie registrácie pri platbe on-line Vám bude zaslané automaticky po úspešnom dokončení platby.
 • V prípade, že sa chcete stať členom SRR, vyplňte on-line prihlášku na webe www.srr.sk a bankovým prevodom uhraďte príslušný členský poplatok na rok 2015. Po obdržaní platby Vám bude zaslaný e-mail o obdržaní platby a následne členský certifikát.
 • Daňový doklad Vám bude vystavený na požiadanie v priebehu konania konferencie.
 • Potvrdenie o účasti na I. Sympóziu SRR obdržíte pri registrácií na mieste spolu s ostatnými konferenčnými materiálmi.

Registračné poplatky

Kategórie Predregistrácia člena SRR Predregistrácia nečlena SRR
Veľmi skorá
20. 5. – 19. 7. 2015
130 EUR 150 EUR
Skorá
20. 7. – 10. 9. 2015
150 EUR 170 EUR
Neskorá
11. 9. – 31. 10. 2015
170 EUR 190 EUR
On-site registrácia 230 EUR 250 EUR

Registračný poplatok zahŕňa:
 • vstup na odborný program
 • slávnostné otvorenie Sympózia
 • vstup na výstavu
 • občerstvenie a kávové prestávky
 • obed
 • odborné materiály vrátane Finálneho programu
 • certifikát o účasti

Spoločenské akcie:
 • Slávnostné otvorenie v hoteli Turiec Martin
 • Dátum: piatok, 5. 11.2015, od 15:00 hod.
 • Miesto konania: Hotel Turiec Martin
 • Vstupné: v cene registračného poplatku

Společenský večer – Welcome cocktail
 • Dátum: piatok, 5. 11.2014, od 19:00 hod.
 • Miesto konania: Hotel Turiec Martin
 • Vstupné: 35 EUR

Registrácia na workshopy

Vedecký program I. Sympózia SRR bude doplnený o paralelnú sekciu workshopov. Maximálna účasť na jednom workshope je 10 osôb. Poplatok za účasť na workshope nie je súčasťou registračného poplatku.

Pre všetky workshopy platí jednotná cena 12 EUR.

Workshopy I.—III. sa budú opakovať podľa počtu prihlásených na príslušný tip workshopu.

Čas konania jednotlivých workshopov bude upresnený.
Prihláška na workshop je dobrovoľná a je súčasťou registračného formuláru na I. Sympózium SRR.

5.—6. 11. 2015 Workshop I. Difficult Airway Management
5.—6. 11. 2015 Workshop II. Alternatívne cierne prístupy
5.—6. 11. 2015 Workshop III. KPR detí a dospelých – praktický nácvik

Registračná prepážka na mieste kongresu

Registrácia vopred prihlásených i nových účastníkov, distribúcia kongresových materiálov, pozvánky na spoločenský večer a potvrdenia o účasti na kongrese sa budú vybavovať pri registračnej prepážke. Tu tiež budú poskytované všetky potrebné informácie pre účastníkov kongresu. Predbežné otváracie hodiny budú upresnené neskôr.

Zrušenie registrácie

Sekretariát kongresu musí byť písomne oboznámený o zrušení účasti na kongrese.
Po zrušení registrácie budú uplatňované následujúce storno poplatky:

Termín zrušenia registrácie Storno poplatok
Do 15.9.2015 Bez storno poplatku, iba manipulačný poplatok 6 EUR
Od 16.9. do 15.10.2015 50% registračného poplatku
Od 16.10.2015 100% registračného poplatku

Platobné podmienky

 • Registračný poplatok spolu s ostatnými platbami je potrebné uhradiť v EUR v plnej výške pred začiatkom kongresu, a to bankovým prevodom alebo platobnou kartou online
 • Platba bankovým prevodom je možná len do 20.10. 2015. Po tomto termíne prijímame iba platby platobnou kartou (prostredníctvom on-line platobného systému alebo zaslaním autorizačného formulára

Bankový prevod

Banka: Ceskoslovenska obchodni banka
Adresa banky: Na Príkope 18, 110 00 Prague 1, Czech Republic
Názov účtu: GUARANT International spol. s r. o.
Číslo účtu – v štandardnom tvare: 478533893/0300
Číslo účtu – v tvare IBAN: CZ69 0300 0000 0004 7853 3893
SWIFT: CEKOCZPP
Variabilný symbol: 201549…(ID číslo z Potvrdenia účasti)
Špecifický symbol: 201549
Správa pre príjemcu: Vaše meno
Upozornenie: Poplatky banky príkazcu sú hradené príkazcom, poplatky banky príjemcu sú hradené príjemcom

Platobná karta

 • Možnosť platiť platobnými kartami: Mastercard/Eurocard, VISA, Diners Club a American Express.
 • Pre platbu platobnou kartou môžete využiť on-line platobný systém (dostupný po prihlásení) alebo môžete zaslať vyplnený a podpísaný autorizačný formulár.
 • V prípade, že budete posielať autorizačný formulár, zašlite ho prosím vyplnený a podpísaný na faxové číslo + 420 284 001 448, nie e-mailom, z bezpečnostných dôvodov.