SRR je oficiálny partner ERC za Slovenskú republiku

I. Sympózium Slovenskej Resuscitačnej Rady

ERC 2015 - Nové odporúčania pre KPR
November 5 - 6, 2015 Hotel Turiec, Martin

Inštrukcie pre rečníkov

Ako pripraviť prezentáciu

PowerPoint Inštrukcie
 • Všetky prezentácie musia byť vo formáte Microsoft Office PowerPoint 2003 alebo vo vyššej verzii alebo vo formáte PDF. Doporučujeme uloženie prezentácie vo formáte PPT (X) pred uložením vo formáte PPS. Prílohy vo forme videosúborov musia byť vo formáte .wmv alebo .avi a uložené v rovnakom adresáry ako prezentácia
 • Prosím, vašu prezentáciu pripravte vo formáte 4:3, projekčné plátna v miestnosti sú v pomere 4:3

Obrázky / Videá
 • JPG formát je najpoužívanejší formát pre vkladanie obrázkov do prezentácie.
 • GIF, TIF alebo BMP formáty sú tiež akceptovateľné.
 • • Ak máte v prezentácií uložené video, prosíme, dostavte sa s väčším časovým predstihom do "prípravne pre rečníkov", kde vyskúšame, či je Váš formát videa kompatibilný s našim softvérom. Videá vo formáte .mpeg, wmv alebo .avi by mali pracovať bez problémov.

Fonty
 • Iba fonty, ktoré sú súčasťou základnej inštalácie MS-Windows (Czech / English version of Windows), budú dostupné. Použitie iných fontov môže spôsobiť zlé zobrazenie štýlu Vašej prezentácie.
 • Odporúčané fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma.
 • Ak trváte na použití špeciálnych fontov, musíte tieto fonty uložiť spoločne s prezentáciou. Použite nasledujúci postup:
  • Kliknite na "nástroje", potom "možnosti", potom "ukladanie" a označte políčko "Vložiť písma True Type"
  • Následne prezentáciu uložte

Ako uložiť a nahrať Vašu prezentáciu

Ako uložiť prezentáciu
 • Prosíme, prineste svoje prezentácie na jednom z uvedených médií: CD-ROM (CD-R / RW), DVD-ROM (DVD ± R / RW), USB flash disk.
 • Uložte všetky súbory spojené s prezentáciou do jednej zložky (PowerPoint, filmové / video súbory, atď.).
 • Ak prednášate viac prezentácií v priebehu konferencie, uložte si prezentácie do odlišných zložiek a nazvite ich tak, aby nemohlo dôjsť k nedorozumeniu pri ukladaní do našeho systému.
 • Vždy si urobte zálohu Vašej prezentácie.
 • Počas Vášho vystúpenia budete môcť svoju prezentáciu ovládať pomocou diaľkového ovládania, ktoré Vám cez prestávku ukáže prítomný technik.

Ako nahrať prezentáciu v mieste kongresu
 • Prosíme, dostavte sa najmenej 1,5 hodiny pred začiatkom Vašej sekcie do prednáškovej miestnosti v suteréne hotela Sál: VARIO, aby naši technici mali čas prezentáciu vyskúšať a skontrolovať, či sa zobrazuje správne. Berte na vedomie, že pri nahrávaní priamo v konferenčnej miestnosti cez prestávku pred Vašou sekciou, nie je čas na kontrolu.

Otváracie hodiny prípravne pre rečníkov

Štvrtok, 5. Novembra Od 07:30
Piatok, 6. Novembra Od 07:00

Dôležité informácie
 • Počas Vašej prezentácie budete môcť svojou prezentáciu ovládať pomocou diaľkového ovládania, ktoré Vám cez prestávku ukáže prítomný technik. Ak nebudete chcieť používať diaľkové ovládanie, je možné sa dohodnúť s prítomným technikom na posúvaní slidov na Váš slovný pokyn.
 • Váš vlastný notebook bude možné použiť len v krajnom prípade a po predchádzajúcej konzultácii s technikom.

Dôrazne žiadame o dodržanie časového limitu Vašej prezentácie.