SRR je oficiálny partner ERC za Slovenskú republiku

III. Sympózium Slovenskej Resuscitačnej Rady

Spoločnosť zachraňuje životy – KPR ERC 2015 v praxi

10. Workshop – Memoriál Petra Gašparca

Riešenie kritických situácií v detskej intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti

16.-18. Novembra 2017 - Hotel Victoria Martin

Slovenská resuscitačná rada Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UN Martin

pod záštitou

LF UK v Bratislave a JLF UK v Martine
SSAIM SLS a SISP SPS SLS

Vás pozývajú na

III. Sympózium Slovenskej resuscitačnej rady
16. – 18. novembra 2017
Martin, Hotel Victoria


Odborný program III. Sympózia SRR

Akcia je o hodnotená celkom 7 kreditmi.
Akcia je zaradená do Kalendára vzdělávacích podujatí kreditového systému CME (Continuing Mecial Education). Kredity sú účastníkovi priznané zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Piatok 17. 11. 2017

9,00 – 11,00
Workshop „Cievne prístupy v intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti“
(v spolupráci so Spoločnosťou pre porty a permanentné katétre – SPPK, partner workshopu MediSyner)

Stanovište č. 1:
Inzercia PICC – tipy a triky (anatómia žíl, výber miesta punkcie, USG navigácia
Maňásek Viktor, Čutora Jaroslav

Stanovište č. 2:
Navigačné systémy pre umiestnenie distálneho konca katétra (USG, EKG, Skiaskopia)
Kunderlík Maroš, Kőppl Jozef

Stanovište č. 3:
Ošetrovanie a starostlivosť o zavedený žilový vstup – CVK, PICC, Port (fixačné systémy, preplach, krytie)
Pekárová Simona

11,00 – 11,30
Prestávka na kávu

11,30 – 13,00
I. Blok prednášok „KPR ERC 2015 v praxi“
Predsedníctvo: Drobná Sániová B., Kálig K.

 • 1. Zlepšenie výsledkov KPR s použitím systému CodeStat vo Falck Záchranná a.s.
  Hybrant I., EMS Division SR, Falck Záchranná a.s.
 • 2. Immediate Life Support v zdravotníckom zariadení
  Kálig K.. SRR, I. KAIM LF UK UN Bratislava – Ružinov
 • 3. Včasná ochrana mozgu po inzulte. Je potrebná a prečo?
  Drobná Sániová B., KAIM JLF UK UN Martin

13,00 – 14,00 Prestávka na obed

14,00 – 15,30
II. Blok prednášok „Spoločnosť zachraňuje životy – odporučenia a prax“
Predsedníctvo: Nosáľ S., Kőppl J.

 • 4. NALS ERC 2015 – KPR novorodencov
  Kőppl J., SRR, DKAIM DFNsP Bratislava
 • 5. PALS ERC 2015 – KPR u detí
  Nosáľ S., Zoľák V., KDAIM JLF UK UNB Martin
 • 6. Motivácia detí k výučbe prvej pomoci v Červenom kríži
  Stanová Z., Erdelyiová S., SČK Banská Bystrica a Bratislava

15,30 – 16,00
Prestávka na kávu

16,00 – 17,30
III. Blok prednášok „Spoločnosť zachraňuje životy – systém prípravy“
Predsedníctvo: Hybrant I., Michalov M.

 • 7. Ľudský faktor v kritických situáciách – je KPR riadený chaos?
  Kőppl J., *Podhoranský B., SRR, DKAIM DFNsP Bratislava, *FI ERC, LK Wiener Neustadt
 • 8. Netechnické zručnosti pri KPR
  Michalov M., SRR, I. KAIM LF UK UN Bratislava – Ružinov
 • 9. Prečo potrebujeme ALS ERC kurzy na SlovenskuKőppl J., SRR, DKAIM DFNsP Bratislava


Mgr. MUDr. Jozef Kőppl, MHA
Predseda SRR
Organizátor a garant podujatia