SRR je oficiálny partner ERC za Slovenskú republiku

III. Sympózium Slovenskej Resuscitačnej Rady

Spoločnosť zachraňuje životy – KPR ERC 2015 v praxi

10. Workshop – Memoriál Petra Gašparca

Riešenie kritických situácií v detskej intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti

16.-18. Novembra 2017 - Hotel Victoria Martin

Slovenská resuscitačná rada Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UN Martin

pod záštitou

Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny
Sekcia intenzívnej starostlivosti v pediatrii

Vás pozývajú na

X. Workshop – Memoriál Petra Gašparca
III. Sympózium Slovenskej resuscitačnej rady
16. – 18. novembra 2017
Martin, Hotel Victoria


Odborný program X. Workshopu – Memoriál Petra Gašparca

Akcia je o hodnotená celkom 16 kreditmi.
Akcia je zaradená do Kalendára vzdělávacích podujatí kreditového systému CME (Continuing Mecial Education). Kredity sú účastníkovi priznané zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.