SRR je oficiálny partner ERC za Slovenskú republiku

III. Sympózium Slovenskej Resuscitačnej Rady

Spoločnosť zachraňuje životy – KPR ERC 2015 v praxi

10. Workshop – Memoriál Petra Gašparca

Riešenie kritických situácií v detskej intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti

16.-18. Novembra 2017 - Hotel Victoria Martin

Príjem príspevkov

Záujemcovia o aktívnu účasť majú možnosť zaslať svoje príspevky na tému: Spoločnosť zachraňuje životy - KPR ERC V praxi.
Príspevky budú prijímané ako postery a ústne prezentácie.


Pokyny pre zaslanie príspevkov:

  • Názov príspevku
  • Prednášajúci autor (prvý v poradí) + spoluautori, pracovisko
  • Stručná charakteristika obsahu prezentácie - dobrovoľne
  • Preferovaná forma prezentovania príspevku (prezentácia/poster)

Príspevky zasielajte na e-mail: kolar@guarant.cz do 31.10.2017. Pri zaslaní po tomto termíne Vám nebudeme schopní garantovať umiestnenie príspevku v tlačenej verzii programu.