SRR je oficiálny partner ERC za Slovenskú republiku

II. Sympózium Slovenskej Resuscitačnej Rady

Nové odporúčania pre KPR ERC 2015 - Implementácia do praxe a vzdelávanie
27. - 28. 10. 2016 - Hotel Bešeňová

ADVANCED LIFE SUPPORT (ALS PROVIDER) KURZ

25. - 26. 10. 2016 - Hotel Bešeňová

Ďakujeme za Vašu podporu, účasť a odborné príspevky!

Vážení účastníci,

Dovoľte, aby sme sa Vám menom Slovenskej Resuscitačnej Rady, oragnizačného výboru a sekretariátu poďakovali za Vašu účasť na 1. ročníku ALS Provider kurzu a II. Sympóziu Slovenskej Resucitačnej Rady - Nové odporúčania pre KPR ERC 2015 - Implementácia do praxe a vzdelávanie, ktoré sa konalo 27. – 28. Novembra, 2016, Bešeňová.

Vaša prítomnosť prispela k veľkému významu a úspechu týchto podujatí, na ktorých sa zaregistrovalo 145 delegátov spolu s pracovníkmi farmaceutického priemyslu.

Momenty zachytené na ochoch podujatiach si môžete prehliadnuť v našej fotogalérií.
Tešíme sa na Vás zase o rok !

Sekretariát

SLOVENSKÁ RESUSCITAČNÁ RADA
II. KAIM LF UK, Onkologický ústav svätej Alžbety
Heydukova 10, 812 50 Bratislava


Vyzdvihnutie certifikátu pre účastníkov ALS Provider kurzu

Certifikát o úspešnom absolvovaní ALS Provider kurzu je pre účastníkov k dispozícií na webových stránkách ERC. Certifikát je možné si stiahnuť v osobných zložkách účastníkov. Prihlasovacie údaje sú rovnaké ako tie, ktoré účastníci používali počas prípravy na kurz.

Úvodné slovo predsedu SRR

Milí kolegovia,

Dovoľte mi, aby som Vás čo najsrdečnejšie pozval na II. Sympózium Slovenskej Resuscitačnej rady do Bešeňovej, načerpať nové skúsenosti, ale i sily v nádhernom prostredí Liptova. Darí sa nám aj tento rok držať tematicky krok s európskym kongresom ERC v Reykjavíku na Islande, lebo naše druhé stretnutie je zamerané na implementáciu nových odporúčaní ERC 2015 pre KPR do vzdelávania a každodennej praxe. Chceme nielen vedieť aká je prax na Slovensku vo vzdelávaní a praktickom nácviku postupov KPR, ale hlavne vytvoriť priestor na diskusiu ďalšieho smerovania vzdelávania pre jednotlivé cieľové skupiny a jeho zjednotenia na celoslovenskej ale i európskej úrovni.

Milí členovia, priatelia, kolegovia a podporovatelia Slovenskej resuscitačnej rady. Minulý ročník nášho odborného podujatia sa stretol s veľkým záujmom a bol účastníkmi vysoko pozitívne hodnotený. Chceli by sme v tomto duchu pokračovať. Priblížiť Vám problematiku a prax vzdelávania na Slovensku a predstavu jeho smerovania, pri ktorom by SRR mohla ako národný garant problematiky implementácie postupov KPR 2015 vo vzdelávaní aktívne pôsobiť a pomôcť.

Pripravujeme pre Vás zaujímavý a podnetný program s teoretickou časťou i praktickými workshopmi, o ktoré bol a neustále je veľký záujem. Sme hrdí i na to, že tento rok uvedieme prvý „ALS provider“ kurz na Slovensku, ktorý v spolupráci s ERC lektorským tímom organizujeme tesne pred odborným sympóziom. Zároveň však vytvárame aj priestor na spoločenské stretnutie a oddych, ktoré sú veľmi potrebné pre načerpanie nových síl a strávenie príjemných chvíľ v kruhu priateľov „rovnakej krvnej skupiny“ , na Welcome koktejly 27.10.2016.

Milí kolegovia a priatelia, srdečne Vás pozývam do Bešeňovej a teším sa na osobné stretnutie a spoločne strávené príjemné chvíle.


MUDr. Jozef Kőppl
Predseda SRR

A Welcome Message from the Chairman of SRC

Dear Colleagues,

...page is under construction...


DM Jozef Kőppl
Chairman of SRC