SRR je oficiálny partner ERC za Slovenskú republiku

II. Sympózium Slovenskej Resuscitačnej Rady

Nové odporúčania pre KPR ERC 2015 - Implementácia do praxe a vzdelávanie
27. - 28. 10. 2016 - Hotel Bešeňová

ADVANCED LIFE SUPPORT (ALS PROVIDER) KURZ

25. - 26. 10. 2016 - Hotel Bešeňová

Vedecký a organizačný výbor

Vedecký výbor:

Doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.
Mgr. MUDr. Jozef Kőppl, MHA
Mgr. MUDr. Marcel Brenner, MHA
Prof. MUDr. Beata Sániová, PhD.
Doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.
MUDr. Peter Mráz
MUDr. Rudolf Riedel PhD.
MUDr. Ivo Hybrant
MUDr. Martin Hudec


Organizačný výbor:

Mgr. MUDr. Jozef Kőppl, MHA
Doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.
Mgr. MUDr. Marcel Brenner, MHA
MUDr. Peter Mráz
MUDr. Martin Michalov
Ing. Romana Kluková
Mgr. Peter Petrovič
Sylvia Erdélyiová