SRR je oficiálny partner ERC za Slovenskú republiku

II. Sympózium Slovenskej Resuscitačnej Rady

Nové odporúčania pre KPR ERC 2015 - Implementácia do praxe a vzdelávanie
27. - 28. 10. 2016 - Hotel Bešeňová

ADVANCED LIFE SUPPORT (ALS PROVIDER) KURZ

25. - 26. 10. 2016 - Hotel Bešeňová

Registrácia

Registráciu účastníkov vybavuje sekretariát konferencie:

GUARANT International spol. s r.o. / II. Sympózium Slovenskej Resuscitačnej Rady-Nové odporúčania pre KPR ERC 2015 – Implementácia do praxe a vzdelávanie
Na Pankráci 17, 140 00 Praha 4
Tel: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: srr2016@guarant.cz
Web: www.srr.sk


Otvoriť online registračný formulár

 • Potvrdenie registrácie Vám bude zaslané do troch pracovných dní e-mailom, spolu s informáciami pre realizáciu platby, ak nevyužijete platbu on-line. Potvrdenie registrácie pri platbe on-line Vám bude zaslané automaticky po úspešnom dokončení platby.
 • V prípade, že sa chcete stať členom SRR, vyplňte on-line prihlášku na webe www.srr.sk a bankovým prevodom uhraďte príslušný členský poplatok na rok 2016. Po obdržaní platby Vám bude zaslaný e-mail o obdržaní platby a následne členský certifikát.
 • Daňový doklad Vám bude vystavený na požiadanie v priebehu konania konferencie.
 • Potvrdenie o účasti na II. Sympóziu SRR obdržíte pri registrácií na mieste spolu s ostatnými konferenčnými materiálmi.

Registračné poplatky

Kategórie Člen SRR Nečlen SRR VIP
Skorá
12. 7. – 31. 8. 2016
130 EUR 150 EUR 0 EUR
Neskorá
1. 9. – 21. 10. 2016
150 EUR 170 EUR 0 EUR
Registrácia
na mieste
230 EUR 250 EUR 0 EUR

Registračný poplatok zahŕňa:
 • vstup na odborný program
 • slávnostné otvorenie Sympózia
 • vstup na výstavu
 • občerstvenie a kávové prestávky
 • obed
 • odborné materiály vrátane Finálneho programu
 • certifikát o účasti

Spoločenské akcie:
 • Slávnostné otvorenie v hoteli Bešeňová
 • Dátum: piatok, 27. 10.2016
 • Miesto konania: Hotel Bešeňová
 • Vstupné: v cene registračného poplatku

Společenský večer – Welcome cocktail
 • Dátum: piatok, 27. 10.2014, od 19:00 hod.
 • Miesto konania: Hotel Bešeňová
 • Vstupné: 35 EUR

Registrácia na workshopy

Vedecký program II. Sympózia SRR bude doplnený o paralelnú sekciu workshopov. Maximálna účasť na jednom workshope je 10 osôb. Poplatok za účasť na workshope nie je súčasťou registračného poplatku.

Pre všetky workshopy platí jednotná cena 12 EUR.

Workshopy I.—III. sa budú opakovať podľa počtu prihlásených na príslušný tip workshopu.

Čas konania jednotlivých workshopov bude upresnený.
Prihláška na workshop je dobrovoľná a je súčasťou registračného formuláru na II. Sympózium SRR.

27.—28. 10. 2016 Workshop I. Difficult Airway pri KPR
27.—28. 10. 2016 Workshop II. Alternatívy cievnych prístupov pri KPR
27.—28. 10. 2016 Workshop III. Dynamická tvorba a spolupráca resuscitačného tímu

Registračná prepážka na mieste kongresu

Registrácia vopred prihlásených i nových účastníkov, distribúcia kongresových materiálov, pozvánky na spoločenský večer a potvrdenia o účasti na kongrese sa budú vybavovať pri registračnej prepážke. Na registračnej prepážke budú poskytované všetky potrebné informácie pre účastníkov kongresu. Predbežné otváracie hodiny budú upresnené.

Zrušenie registrácie

Sekretariát kongresu musí byť písomne oboznámený o zrušení účasti na kongrese.
Po zrušení registrácie budú uplatňované následujúce storno poplatky:

Termín zrušenia registrácie Storno poplatok
Do 31.8.2016 Bez storno poplatku, iba manipulačný poplatok 6 EUR
Od 1.9. do 3.10.2016 50% registračného poplatku
Od 4.10.2015 100% registračného poplatku

Platobné podmienky

 • Registračný poplatok spolu s ostatnými platbami je potrebné uhradiť v EUR v plnej výške pred začiatkom konferencie, a to bankovým prevodom alebo platobnou kartou online.
 • Platba bankovým prevodom je možná len do 12.10. 2016. Po tomto termíne prijímame iba platby platobnou kartou (prostredníctvom on-line platobného systému.

Platobná karta

 • Možnosť platiť platobnými kartami: Mastercard/Eurocard, VISA, Diners Club a American Express.
 • Pre platbu platobnou kartou môžete využiť on-line platobný systém (dostupný po prihlásení).

Bankový prevod

Bankové údaje s jedinečným desaťmiestnym variabilným symbolom Vám budú zaslané do 3 pracovných dní od vyplnenia registračného formuláru. Platby bez tohto symbolu nemôžu byť identifikované a registrácia nebude potvrdená.