SRR je oficiálny partner ERC za Slovenskú republiku

II. Sympózium Slovenskej Resuscitačnej Rady

Nové odporúčania pre KPR ERC 2015 - Implementácia do praxe a vzdelávanie
27. - 28. 10. 2016 - Hotel Bešeňová

ADVANCED LIFE SUPPORT (ALS PROVIDER) KURZ

25. - 26. 10. 2016 - Hotel Bešeňová

Program sympózia

Hlavnou témou II. Sympózia budú Nové odporúčania pre KPR ERC 2015 – Implementácia do praxe a vzdelávanie. Priblížime Vám problematiku a prax vzdelávania na Slovensku a predstavu jeho smerovania, pri ktorom by SRR mohla ako národný garant problematiky implementácie postupov KPR 2015 vo vzdelávaní aktívne pôsobiť a pomôcť.

Pripravujeme pre Vás zaujímavý a podnetný program s teoretickou časťou i praktickými workshopmi, o ktoré bol a neustále je veľký záujem.


Pripravujeme workshopy:

1. Difficult airway pri KPR
2. Alternatívy cievnych prístupov pri KPR
3. Dynamická tvorba a spolupráca resuscitačného tímu

Program ke stiahnutiu