SRR je oficiálny partner ERC za Slovenskú republiku

II. Sympózium Slovenskej Resuscitačnej Rady

Nové odporúčania pre KPR ERC 2015 - Implementácia do praxe a vzdelávanie
27. - 28. 10. 2016 - Hotel Bešeňová

ADVANCED LIFE SUPPORT (ALS PROVIDER) KURZ

25. - 26. 10. 2016 - Hotel Bešeňová

Príjem príspevkov

Záujemcovia o aktívnu účasť na II. Sympóziu SRR majú možnosť zaslať svoje príspevky na tému : Vzdelávanie v KPR a implementácia do praxe. Príspevky budú prijímané ako postery a ústne prezentácie.


Pokyny pre zaslanie príspevkov:
- Názov príspevku
- Prednášajúci autor (prvý v poradí) + spoluautori, pracovisko
- Stručnú charakteristiku obsahu prezentácie
- Preferenciu prezentovania (prezentácia/poster)


Príspevky zasielajte na e-mail: kolar@guarant.cz do 31.7.2016. O výsledku rozhodnutia vedeckého výboru budete následne informovaní.