SRR je oficiálny partner ERC za Slovenskú republiku

II. Sympózium Slovenskej Resuscitačnej Rady

Nové odporúčania pre KPR ERC 2015 - Implementácia do praxe a vzdelávanie
27. - 28. 10. 2016 - Hotel Bešeňová

ADVANCED LIFE SUPPORT (ALS PROVIDER) KURZ

25. - 26. 10. 2016 - Hotel Bešeňová

Registrácia

Po vyplnení registračného formulára Vám bude do troch pracovných dní na e-mailovú adresu uvedenú v registrácií k účasti zaslané Potvrzenie o registráci s pokynmi o platbe.

Registrácia na kurz tu.

Ak by nastali akékoľvek problémy behom registračného procesu alebo si chcete registráciu overiť, obraťte sa prosím na sekretariát kurzu, Ing. Natalia Matsyschina, tel. +420 284 001 492, mobil +420 607 009 572, e-mail matsyshina@guarant.cz

Objednané služby sa dajú uhradiť bankovým prevodom alebo na fakturu. Dovoľujeme si upozorniť, že účastník je povinný uhradiť všetky poplatky spojené s prevodom.Všetky poplatky spojené s účasťou na kurze tj. registračný poplatok a ubytovanie musia býť uhradené do 7.7.2016. Pokyny k platbe za ubytovanie a potvrdenie Vašeho ubytovania Vám bude zaslané priamo hotelom.


Storno podmienky

Odoslaním registračného formuláru sa účastník záväzne prihlasuje na ALS Provider kurz, organizovaného SRR v dňoch 25-26.10.2016 v Hoteli Bešeňová.
V prípade nedostavenia sa na kurz, alebo zrušenia účasti do 30 dní pred konaním kurzu, je účastník povinný uhradiť registračný poplatok vo výške 100%.
V prípade zrušenia záväznej registrácie v lehote od 30 - 60 dní pred konaním kurzu, budú organizátorom vyčíslené náklady spojené so zrušením účasti a zaslané k úhrade registrovanému účastníkovi najneskôr do 14 dní po skončení kurzu.

Bankové spojenie pre platbu za kurz ALS

TATRA BANKA A.S., HODŽOVO NÁM.3, 811 06 BRATISLAVA
NÁZOV ÚČTU: SLOVENSKÁ RESUSCITAČNÁ RADA
Č. ÚČTU: 29 4645 9436
KÓD BANKY: 1100
IBAN: SK47 1100 0000 0029 46459436

* PROSÍM UVEĎTE DO ODKAZU PRE PRÍJEMCU VAŠE MENO A PRIEZVISKO KVÔLI IDENTIFIKÁCIÍ PLATBY.