SRR je oficiálny partner ERC za Slovenskú republiku

II. Sympózium Slovenskej Resuscitačnej Rady

Nové odporúčania pre KPR ERC 2015 - Implementácia do praxe a vzdelávanie
27. - 28. 10. 2016 - Hotel Bešeňová

ADVANCED LIFE SUPPORT (ALS PROVIDER) KURZ

25. - 26. 10. 2016 - Hotel Bešeňová

Cieľ a charakteristika kurzu ALS Provider

Poslaním Slovenskej resuscitačnej rady je zlepšiť prežívanie pacientov s náhlym zastavením krvného obehu. Zdravotnícki pracovníci pri napĺňaní tohto poslania zohrávajú kľúčovú úlohu. Práve pre nich je určený kurz poskytovateľov rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie – Advanced Life Support (ALS) Provider, ktorého garantom je Európska resuscitačná rada (European resuscitation council – ERC). Cieľom tohto kurzu je kvalitne pripraviť členov multidisciplinárneho resuscitačného tímu na poskytnutie komplexnej starostlivosti pacientovi, ktorého základné životné funkcie sú ohrozené. Kurz ALS Provider je jediným kurzom svojho druhu na Slovensku, ktorý je zameraný na zdravotníckych profesionálov a spĺňa prísne medzinárodné kvalitatívne štandardy stanovené ERC.

Účastníci kurzu nadobudnú dôležité vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a zlepšenie výkonu resuscitačného tímu, ale najmä väčšiu istotu a sebavedomie pri riešení život ohrozujúcich stavov. Kardiopulmonálna resuscitácia je kritická situácia, s ktorou sa ani zdravotnícki pracovníci poskytujúci akútnu starostlivosť nestretávajú každý deň. Vždy ide o činnosť skupiny ľudí, pri ktorej séria včas vykonaných intervencií môže odvrátiť smrť pacienta. Okrem medicínskych vedomostí a zručností kurz kladie dôraz na tímovú spoluprácu zdravotníckych pracovníkov, vzájomnú komunikáciu a schopnosť viesť resuscitačný tím. Úspešný absolvent kurzu získava medzinárodne platný certifikát ERC ALS Provider. V niektorých štátoch Európskej únie je absolvovanie takéhoto kurzu podmienkou vykonávania klinickej praxe zdravotníckeho pracovníka.