SRR je oficiálny partner ERC za Slovenskú republiku

Členská základna

SRR má za cieľ stať sa relevantným partnerom pre výmenu informácii vo vnútri spoločnosti, ale aj v rámci jednaní s orgánmi verejnej a štátnej správy. Toto je však možné iba za predpokladu, že bude reprezentovať podstatnú časť odbornej verejnosti. Vyzývame preto všetkých kolegov z oblasti anesteziológie a intenzívnej medicíny, neodkladnej resuscitácie a urgentnej medicíny, ako aj kohokoľvek z príbuzných medicínskych oblastí, širokú verejnosť a všetkých, ktorí majú o túto problematiku záujem, aby neváhali a predĺžili si členstvo v Slovenskej Resuscitačnej Rade.

Na rok 2019 boli odsúhlasené nasledujúce členské poplatky:

Lekári - 15 Eur
Zdravotnícky personál (záchranná služba, zdravotné sestry) - 12 Eur
Študenti, verejnosť - 10 Eur


Prosíme o úhradu Vašeho členského poplatku na rok 2018 na účet:

Bankové spojenie

Tatra banka a.s., Hodžovo nám.3, 811 06 Bratislava
Názov účtu: Slovenská resuscitačná rada
Č. účtu: 29 4645 9436
Kód banky: 1100
IBAN: SK47 1100 0000 0029 46459436

* Prosím uveďte do odkazu pre príjemcu vaše meno a priezvisko kvôli identifikácií platby.

Poznámka:
Platnosť Vašeho členstva sa vzťahuje vždy na kalendárny rok.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne členstva, neváhajte kontaktovať sekretariát združenia na info@srr.sk