SRR je oficiálny partner ERC za Slovenskú republiku

Partnerstvo

Slovenská resuscitačná rada je dobrovoľným, nepolitickým, nenáboženským, odborným združením. Jej hlavným poslaním je podieľať sa na zlepšovaní kvality neodkladnej resuscitácie a urgentnej medicíny na Slovensku na všetkých úrovniach – od laickej po odbornú.

Cieľom SRR je podpora medziodborovej a medzinárodnej spolupráce v oblasti neodkladnej resuscitácie za účelom podpory využitia nových vedeckých poznatkov v praxi.

SRR sa podieľa na zvyšovaní povedomia verejnosti o požiadavkách kladených na prevenciu a liečbu pacientov s náhlym zastavením obehu. Poskytuje tiež poradenské služby vo všetkých oblastiach súvisiacich s problematikou neodkladnej resuscitácie a urgentnej medicíny.

SRR má ambíciu odovzdávať znalosti úkonov smerujúcich k odvráteniu náhlej smrti aj širokej verejnosti.

Výrazom uznania odborných kvalít je priznanie titulu oficiálny partner Európskej resuscitačnej rady (European Resuscitation Council – ERC) pre Slovenskú republiku.

Prosím pomôžte nám plniť tieto ciele tým, že podporíte našu spoločnosť.


Popisy jednotlivých projektov a partnerské kategórie nájdete tu.

Partneri SRR