SRR je oficiálny partner ERC za Slovenskú republiku

VÝBOR SRR

Výbor Slovenskej resuscitačnej rady reprezentuje spoločnosť navonok a odborne usmerňuje jej činnosť. Jeho členmi sú zástupcovia odborných lekárskych spoločností, ktorých činnosť sa dotýka problematiky neodkladnej resuscitácie Výbor tvoria traja stáli členovia, zakladatelia SRR a delegáti týchto odborných spoločností SLS:

SSAIM – Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny
SPS – Slovenská pediatrická spoločnosť
SSUM – Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny
SKS – Slovenská kardiologická spoločnosť
SČK – Slovenský Červený kríž

ZAKLÁDAJÚCI ČLENOVIA ZDRUŽENIA

Predseda:
MUDr. Jozef Köppl
zástupca prednostu (primár) DKAIM v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave; Ministerstvom zdravotníctva schválený lektor pre výúčbu resuscitácie; Oficiálny zástupca národnej resuscitačnej rady SRR v European Resuscitation Council (ERC)
Podpredseda:
MUDr. Marcel Brenner
Primár Oddelenia urgentného príjmu v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave; Ministerstvom zdravotníctva schválený lektor pre výúčbu resuscitácie
Zakládající člen:
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc,
Prednosta kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny OÚSA a LF UK

ČLENOVIA VÝBORU

SSAIM
MUDr. Peter Mráz
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny v UNB Ružinov
SPS
MUDr. Rudolf Riedel PhD.
Prednosta DKAIM v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave
SSUM
MUDr. Ivo Hybrant
Falck Záchranná a.s., RLP Kysucké Nové Mesto
SKS
MUDr. Martin Hudec
Primár oddelenia akútnej kardiológie - SÚSCCH, a.s., Banská Bystrica
SČK
PhDr. Silvia Erdélyiová
Slovenský Červený kríž