NOVÉ ODPORÚČANIA ERC 2021

ČO V TEJTO SEKCII NÁJDETE?

Pripravili sme pre vás postery k postupom podľa nových odporúčaní ERC 2021 v preklade do slovenského jazyka.

Postery sú voľne na stiahnutie vo formáte pdf.

BASIC LIFE SUPPORT

BLS ALGORITMUS
BLS INFOGRAFIKA
BLS step by step

ADVANCED LIFE SUPPORT

ALS ALGORITMUS 1
ALS ALGORITMUS 2
ALS POZÍCIA ELEKTRÓD
ALS BRADYKARDIA
ALS INFOGRAFIKA

PEDIATRIC LIFE SUPPORT

PLS ALGORITMY
PLS INFOGRAFIKA
PLS FBAO

PORESUSCITAČNÁ STAROSTLIVOSŤ

PORESUSCITAČNÁ STAROSTLIVOSŤ
ALGORITMUS
PORESUSCITAČNÁ STAROSTLIVOSŤ
INFOGRAFIKA
PORESUSCITAČNÁ STAROSTLIVOSŤ
zhodnotenie a prognostikácia

NEWBORN LIFE SUPPORT

NLS ALGORITMUS
NLS INFOGRAFIKA

PRVÁ POMOC

PRVÁ POMOC ALGORITMUS – POLOHA
PRVÁ POMOC ALGORITMUS – PRESYNKOPA
PRVÁ POMOC INFOGRAFIKA

VZDELÁVANIE

VZDELÁVANIE ALGORITMY
VZDELÁVANIE INFOGRAFIKA

EPIDÉMIOLÓGIA

EPIDÉMIOLÓGIA INFOGRAFIKA

ETIKA

ETIKA INFOGRAFIKA

SYSTÉMY

SYSTÉMY INFOGRAFIKA