SRR je oficiálny partner ERC za Slovenskú republiku

Internal meeting SPIS SPS a SPA SSAIM

4. a 5. mája 2018
Mercure Bratislava Hotel

Odborný program

Témy:

Trauma a polytrauma v PIM a PA
Aktuality v PIM a PA
Vária


Piatok 4. 5. 2018

9,00 – 10,45 hod. Trauma a polytrauma I.
Predsedníctvo: Pisarčíková M., Riedel R.

Zahájenie Internal meetingu

 1. Polytrauma u detí – perspektívy detského trauma centra
  Riedel R., Lauková K., Köppl J., Buzássyová D., Kollerová A., Pevalová, Ľ., Nedomová B., Šagát T.

 2. Komplexná neurochirurgická a spinálna starostlivosť
  Rudinský B., Kokavec M., Liščák B.

 3. Neurointenzivna starostlivosť o detského pacienta
  Petrík O., Čutora J.

 4. Zhodnotenie 5 – ročného súboru pacientov s popáleninovou traumou na DK AIM NÚDCH
  Buzássyová D., Pecníková M., Polóniová Ľ., Köppl J., Riedel R., Kollerová A., Koller J., Bibza J.

 5. Termické úrazy u detí v našom materiáli. KPAIM, DFN Košice a UPJŠ LF
  Pisarčíková M., Šprláková J., Tischler G., Kurák M.

 6. Úrazy elektrickým prúdom u detí
  Köppl J., Kurilová M., Riedel R.

10,45 – 11,00 hod. PRESTÁVKA

11,00 – 12,45 hod. Trauma a polytrauma II.
Predsedníctvo: Nosáľ S., Köppl J.

 1. Trauma hrudníka u detí
  Köppl J., Olejárová I., Kollerová A., Riedel R.

 2. Poranenia parenchymatóznych orgánov v materiáli DKAIM
  Kopáčik K., Pevalová Ľ., Kolerová A., Riedel R.

 3. Anestézia pri polytraume
  Bajaníková B., Lovasová S., Nedomová B., Hargaš M.

 4. Následky pádu z výšky
  Ľuptáková A., Zoľák V., Fedor M., Bělohlávek T., Murgaš D., Molnár M., Nosáľ S.

 5. Naše medicínske úspechy – namiesto úsmevov len vrásky na čele
  Nosáľ, S., Zoľák, V., Ľuptáková, A., Fedor, M.

12,45 – 14,00 hod. OBED

14,00 – 15,45 hod. Aktuality a vária I.
Predsedníctvo: Nedomová B., Kurák M.

 1. Bleskový úvod v detskej anestézii
  Nižná L., Urbanová S., Nedomová B.

 2. Point of care monitoring hemostázy v perioperačnej pediatrickej starostlivosti
  Lauková K., Buzassyova D., Riedel R.

 3. Endovaskulárna liečba trombózy mozgových splavov u novorodenca
  Zeleňák K., Mikler J., Uhríková Z., Banovčin P., Zibolen M.

 4. Monitoring otráv detskom veku v Bratislave a okolí
  Gécz, J., Brenner M.

 5. Bolesti na hrudníku u detí ošetrených na OUP
  Horváthová S., Brenner M.

15,45 – 16,00 hod. PRESTÁVKA

16,00 – 17,00 hod. New ideas in PICU
Predsedníctvo: Kováčiková Ľ., Hargaš M.

 1. Bringing new ideas from Children's Hospital of Philadelphia to the tratmemt of Slovak children
  Kováčiková Ľ.

 2. Acute asthma management
  Tyra Bryant-Stephens, MD, Children's Hospital of Philadelphia

 3. Sudden cardiac death in the young
  Paul Stephens, MD, Children's Hospital of Philadelphia

 4. Balansované roztoky v pediatrickej anestézii a intenzívnej medicíne
  Hargaš M., Nedomová B.

19,00 hod. VEČER OTÁZOK A ODPOVEDÍ

Sobota 5. 5. 2018

9,00 – 10,30 hod. Aktuality a vária II.
Predsedníctvo: Petrík O., Köppl J.

 1. ECMO kazuistiky: jedna diagnóza, dva rôzne výsledky
  Škrak P., Hrubšová Z., Záhorec M., Kováčiková L.

 2. ECMO pri respiračnom zlyhaní u detí
  Petrík O., Čútora J.

 3. Traumatická disekcia ACI
  Novosadová M., Fedor M., Zoľák V., Berčáková I., Ľuptáková A., Nosáľ S.

 4. Polytrauma – kazuistika
  Kopáčik K., Lauková K., Buyásszová D., Kollerová A., Köppl J.

 5. Cievna permeabilita – stále vážny problém – kazuistika
  Kurák M. a kol.

10,30 – 10,45 hod. PRESTÁVKA

10,45 – 12,00 hod. Aktuality a vária III.
Predsedníctvo: Čutora J., Nedomová B.

 1. Cievne prístupy pri polytraume u dieťaťa
  Köppl J., Nedomová B., Ogibovičová E., Riedel R.

 2. PICC, CICC, FICC, midline, kto sa v tom má vyznať?
  Čutora J., Mikušová N., Petrík O.

 3. SMA – kam smerujeme
  Víglaský M., Kolníková M., Kollerová A., Köppl J., Riedel R.

 4. Kašľový asistent a neinvazívna ventilácia
  Blahák P., Dodok P.