I. SYMPÓZIUM SRR

ÚVODNÉ SLOVO

Milí priatelia,

Dovoľte, aby sme Vás čo najsrdečnejšie pozvali na III. sympózium Slovenskej resuscitačnej rady, ktoré v tomto roku organizujeme spoločne s X. workshopom Memoriálom Petra Gašparca do Martina. Tento spoločný formát sme sa rozhodli zvoliť pre zatraktívnenie týchto podujatí pre Vás všetkých. Resuscitácia a rovnako aj anestéziológia a intenzívna starostlivosť idú ruka v ruke. Máme spoločné témy, s ktorými sa každodenne vo svojej práci stretávame, rovnaké problémy a najmä rovnaký cieľ – skvalitniť poskytovanú zdravotnú starostlivosť na všetkých úrovniach. Laickej, kde príbuzní či svedkovia akútnej situácie sú kľúčovými hráčmi skorého rozpoznania ohrozenia, poskytnutia pomoci a aktivácií profesionálnej starostlivosti. Prednemocničnej vo všetkých zložkách integrovaného záchranného systému v zmysle rýchleho a komplexného profesionálneho zásahu a správneho transportu. A nakoniec nemocničnej, ako koncovej formy starostlivosti o kriticky chorého pacienta v celej šírke potrebných diagnostických a terapeutických postupov. Túto snahu vystihujú aj tohtoročné hlavné témy spoločného podujatia.

Opäť sme sa pokúsili pripraviť pre Vás zaujímavý a podnetný program v teoretickej i praktickej rovine. Ukazuje sa, že hlavne praktické workshopy sa v poslednom období stretávajú z pochopiteľných dôvodov najväčším magnetom odborných podujatí. Možnosť získať pomocou sofistikovaných modelov a simulácii praktické zručnosti zachraňujúce v kritických situáciách život sú pre našu prácu nesmierne dôležité. A vždy je čo sa učiť, opakovať a zdokonaľovať.

A keďže nielen prácou je človek živý, ponúkame opäť aj priestor na spoločenské stretnutie a oddych, ktoré sú veľmi potrebné pre načerpanie nových síl a strávenie príjemných chvíľ v kruhu priateľov „rovnakej krvnej skupiny“ v príjemnom neformálnom prostredí.

Milí kolegovia a priatelia, srdečne Vás pozývame do Martina a tešíme sa na osobné stretnutie a spoločne strávené príjemné chvíle.

 

MUDr. Jozef Köppl, MHA
Predseda SRR
Doc.MUDr.Slavomír Nosáľ,PhD
Prednosta KDAIM JLF UK a UN Martin

INFORMÁCIE

Príjem príspevkov

Záujemcovia o aktívnu účasť majú možnosť zaslať svoje príspevky na tému:
Spoločnosť zachraňuje životy – KPR ERC V praxi.

Príspevky budú prijímané ako postery a ústne prezentácie.

Pokyny pre zaslanie príspevkov:

 • Názov príspevku
 • Prednášajúci autor (prvý v poradí) + spoluautori, pracovisko
 • Stručná charakteristika obsahu prezentácie – dobrovoľne
 • Preferovaná forma prezentovania príspevku (prezentácia/poster)

Príspevky zasielajte na e-mail: kolar@guarant.cz do 31.10.2017. Pri zaslaní po tomto termíne Vám nebudeme schopní garantovať umiestnenie príspevku v tlačenej verzii programu.

Registrácia

 • Potvrdenie registrácie Vám bude zaslané do troch pracovných dní e-mailom, spolu s informáciami pre realizáciu platby, ak nevyužijete platbu on-line. Potvrdenie registrácie pri platbe on-line Vám bude zaslané automaticky po úspešnom dokončení platby.
 • Daňový doklad Vám bude vystavený na požiadanie v priebehu konania konferencie.
 • Potvrdenie o účasti na III. Sympóziu SRR a 10. Workshopu – Memoriálu Petra Gašparca obdržíte pri registrácií na mieste spolu s ostatnými konferenčnými materiálmi.

Registrácia na III. Sympózium SRR a 10. Workshop – memoriál Petra Gašparca prebieha prostredníctvom membership systému Claudin, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze. Pokračujte prosím registráciou do systému.

Registračné poplatky

KategóriaSympózium SRR + 10. Workshop – Memoriál Petra Gašparca
Pasívna účasť40 €
Aktívna účasť0 €
Študent0 €
Spoločenský večer20 €
Spoločenský večer – študent10 €

Registračný poplatok zahŕňa:

 • vstup na odborný program III. Sympózia SRR a 10. Workshop – Memoriál Petra Gašparca
 • slávnostné otvorenie
 • vstup na výstavu
 • kávové prestávky
 • odborné materiály vrátane Finálneho programu
 • certifikát o účasti


Slávnostné zahájenie

 • Slávnostné otvorenie v hoteli Victoria**** Martin
 • Dátum: štvrtok, 16.11.2017
 • Miesto konania: Hotel Victoria****, Martin
 • Vstupné: v cene registračného poplatku


Spoločenský večer

 • Dátum: 17.11.2017
 • Miesto konania: Hotel Victoria**** Martin
 • Spoločenský večer nie je súčasťou registračného poplatku, lístky naň môžu byť zakúpené na mieste konania do 17.11., 13:00 hod.

Registračná prepážka na mieste kongresu

Registrácia vopred prihlásených i nových účastníkov, distribúcia kongresových materiálov, pozvánky na spoločenský večer a potvrdenia o účasti na kongrese sa budú vybavovať pri registračnej prepážke. Na registračnej prepážke budú poskytované všetky potrebné informácie pre účastníkov kongresu.

Zrušenie registrácie

Sekretariát kongresu musí byť písomne oboznámený o zrušení účasti na kongrese.
Pri zrušení registrácie do 15.11.2017 Vám bude účtovaný manipulačný poplatok vo výške 6€.

Platobné podmienky

 • Registračný poplatok spolu s ostatnými platbami je potrebné uhradiť v EUR v plnej výške pred začiatkom konferencie, a to bankovým prevodom alebo platobnou kartou online.
 • Platba bankovým prevodom je možná len do 9.11.2017. Po tomto termíne prijímame iba platby platobnou kartou.
 • Registráciu je možné realizovať aj priamo na mieste konania na registračnej prepážke

Platobná karta

 • Možnosť platiť platobnými kartami: Mastercard/Eurocard, VISA

Bankový prevod

Bankové údaje s jedinečným desaťmiestnym variabilným symbolom Vám budú zaslané do 3 pracovných dní od vyplnenia registračného formuláru. Platby bez tohto symbolu nemôžu byť identifikované a registrácia nebude potvrdená.

Ubytovanie

Ubytovanie v hoteli Victoria je pre účastníkov kongresu ponúkané za zmluvné ceny:

HotelCena v EUR
Standard Double room76 € / os. / noc
Standard Single room64 € / os. / noc

* V cene ubytovanie je zahrnuté: raňajky, pripojenie na internet, parkovanie

Hore uvedené ceny sú uvedené vrátane 20% DPH. Miestny poplatok v hodnote 0,50€/noc nie je zahrnutý v cene ubytovania.

V prípade záujmu o ubytovanie v hoteli Victoria prosím kontaktujte priamo recepciu hotela na nasledujúcej emailovej adrese: recepcia@hotelvictoria.sk.

Do poznámky uveďte heslo: Martin 2017 na uplatnenie hore uvedenej ceny za ubytovanie.

Slovenská resuscitačná rada Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UN Martin


pod záštitou


LF UK v Bratislave a JLF UK v Martine
SSAIM SLS a SISP SPS SLS


Vás pozývajú na


III. Sympózium Slovenskej resuscitačnej rady
16. – 18. novembra 2017
Martin, Hotel Victoria

Odborný program III. Sympózia SRR


Akcia je o hodnotená celkom 7 kreditmi.


Akcia je zaradená do Kalendára vzdělávacích podujatí kreditového systému CME (Continuing Mecial Education). Kredity sú účastníkovi priznané zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Piatok 17. 11. 2017


9,00 – 11,00

Workshop „Cievne prístupy v intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti“
(v spolupráci so Spoločnosťou pre porty a permanentné katétre – SPPK, partner workshopu MediSyner)


Stanovište č. 1:

Inzercia PICC – tipy a triky (anatómia žíl, výber miesta punkcie, USG navigácia
Maňásek Viktor, Čutora Jaroslav


Stanovište č. 2:

Navigačné systémy pre umiestnenie distálneho konca katétra (USG, EKG, Skiaskopia)
Kunderlík Maroš, Kőppl Jozef


Stanovište č. 3:

Ošetrovanie a starostlivosť o zavedený žilový vstup – CVK, PICC, Port (fixačné systémy, preplach, krytie)
Pekárová Simona


11,00 – 11,30

Prestávka na kávu


11,30 – 13,00

I. Blok prednášok „KPR ERC 2015 v praxi“
Predsedníctvo: Drobná Sániová B., Kálig K.

 • 1. Zlepšenie výsledkov KPR s použitím systému CodeStat vo Falck Záchranná a.s.
  Hybrant I., EMS Division SR, Falck Záchranná a.s.
 • 2. Immediate Life Support v zdravotníckom zariadení
  Kálig K.. SRR, I. KAIM LF UK UN Bratislava – Ružinov
 • 3. Včasná ochrana mozgu po inzulte. Je potrebná a prečo?
  Drobná Sániová B., KAIM JLF UK UN Martin


13,00 – 14,00
Prestávka na obed


14,00 – 15,30

II. Blok prednášok „Spoločnosť zachraňuje životy – odporučenia a prax“
Predsedníctvo: Nosáľ S., Kőppl J.

 • 4. NALS ERC 2015 – KPR novorodencov
  Kőppl J., SRR, DKAIM DFNsP Bratislava
 • 5. PALS ERC 2015 – KPR u detí
  Nosáľ S., Zoľák V., KDAIM JLF UK UNB Martin
 • 6. Motivácia detí k výučbe prvej pomoci v Červenom kríži
  Stanová Z., Erdelyiová S., SČK Banská Bystrica a Bratislava


15,30 – 16,00

Prestávka na kávu


16,00 – 17,30

III. Blok prednášok „Spoločnosť zachraňuje životy – systém prípravy“
Predsedníctvo: Hybrant I., Michalov M.

 • 7. Ľudský faktor v kritických situáciách – je KPR riadený chaos?
  Kőppl J., *Podhoranský B., SRR, DKAIM DFNsP Bratislava, *FI ERC, LK Wiener Neustadt
 • 8. Netechnické zručnosti pri KPR
  Michalov M., SRR, I. KAIM LF UK UN Bratislava – Ružinov
 • 9. Prečo potrebujeme ALS ERC kurzy na SlovenskuKőppl J., SRR, DKAIM DFNsP Bratislava

Mgr. MUDr. Jozef Kőppl, MHA
Predseda SRR
Organizátor a garant podujatia

Slovenská resuscitačná rada Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UN Martin

pod záštitou


Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny
Sekcia intenzívnej starostlivosti v pediatrii

Vás pozývajú na


X. Workshop – Memoriál Petra Gašparca

III. Sympózium Slovenskej resuscitačnej rady
16. – 18. novembra 2017
Martin, Hotel Victoria

Odborný program X. Workshopu – Memoriál Petra Gašparca


Akcia je o hodnotená celkom 16 kreditmi.

Akcia je zaradená do Kalendára vzdělávacích podujatí kreditového systému CME (Continuing Mecial Education). Kredity sú účastníkovi priznané zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

Záštita III.Sympózia SRR a 10. Workshopu – Memoriálu Petra Gašparca

Vedecký výbor:

prof. MUDr. Beata Saniová, PhD.
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.doc. MUDr. Viliam Dobiaš, PhD.
MUDr. Rudolf Riedel, PhD.
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Mgr. David Peřan
MUDr. Jozef Köppl, MHA
MUDr. Marcel Brenner, MHA
MUDr. Martin Hudec
MUDr. Branislav Podhoranský


Organizačný výbor:

MUDr. Jozef Köppl, MHA
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.
MUDr. Marcel Brenner, MHA
MUDr. Rudolf Riedel, PhD.
MUDr. Martin Hudec
MUDr. Peter Mráz
PhDr. Andrea Bratová, PhD.
MUDr. Monika Paulíková
Ing. Romana Kluková
Mgr. Peter Petrovič

Miesto konania

Hotel Victoria**** Martin


Viliama Žingora 9820

03601 Martin

Hotel Victoria je moderný hotel s rodinnou atmosférou. Hotel sa nachádza v tichej lokalite Stráne pod Martinskými hoľami v pešej dostupnosti do centra mesta Martin. Hotel vznikol v roku 2005 a v roku 2008 sa vybudovala nová ubytovacia časť. Hotel disponuje kapacitou 65 izieb s 138 lôžkami. V priestoroch hotela Victoria je dostupný wifi internet. Interiér hotela je riešený účelne, bezbariérový prístup Vám umožní dopraviť na firemné podujatie aj väčšie predmety a rovnako pre rodiny zabezpečí bezproblémový vstup s kočíkmi rovno z parkoviska.

 

MUDr. Jozef Köppl, MHA
Mobil: +421 905 444 728
E-mail: koppl@dfnsp.sk, jojokoppl@gmail.com
Doc.MUDr.Slavomír Nosáľ,PhD
Mobil: +421 905 284 446
E-mail: slavonosal@yahoo.comSekretariát Sympózia

GUARANT International spol. s r.o.
Na Pankráci 17
140 21 Prague 4
Czech Republic

Tel: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: srr2017@guarant.cz

Projektová manažerka:
Ing. Romana Kluková, klukova@guarant.cz
Mobil: +420 725 909 363

Registrácia:
Michaela Buziková, buzikova@guarant.cz
Mobil: +421 907 322 541

Príjem príspevkov:
Jan Kolář, kolar@guarant.cz
Mobil: +420 739 462 181

Stáhnout v PDF