I. VIRTUÁLNE SYMPÓZIUM

Nové odporúčania erc 2020

Vážení priatelia,

dovoľte mi Vás čo najsrdečnejšie pozvať na virtuálne Sympózium Slovenskej resuscitačnej rady. Po takmer roku nepriaznivej pandemickej situácie, ktorá z dôvodu ochorenia Covid-19 paralyzovala celý svet a ovplyvnila mnohé odvetvia ľudskej činnosti, medicínu nevynímajúc, prichádzajú nové postupy pre KPR, ktoré nemohli byť plánovane schválené a predstavené v roku 2020.

 

Aj keď je situácia stále zložitá, nové „ERC Guidelines 2021“ sú tu a vy máte jedinečnú možnosť byť pri ich uvedení do medicínskej klinickej praxe. SRR ako národný reprezentant ERC plne akceptuje aktuálnu pandemickú situáciu na Slovensku, avšak chceme, aby sme Vám mohli nové odporučenia odprezentovať čo najskôr. Preto prichádza po prvý raz Sympózium SRR vo virtuálnej forme, ktorá umožní dostať sa k aktuálnym odporučeniam v atraktívnej a pritom bezpečnej a aktívnej forme – ako pre prezentujúcich tak aj pre účastníkov tejto odbornej akcie.

 

Uvedomujeme si, že takáto forma odbornej konferencie má mnoho úskalí a nemusí vyhovovať každému. Zároveň na stranu SRR prináša nové výzvy a vyžaduje náročnú technickú stratégiu a podporu. Mnohí z Vás už za predošlé obdobie majú skúsenosť s takouto formou konferencie z iných odborných podujatí a aj keď mňa osobne veľmi mrzí, že sa ešte stále nemôžeme osobne stretnúť, verím, že aj s pomocou našich partnerov sa nám podarí naše Sympózium úspešne zorganizovať a uskutočniť.

 

Vážení priatelia, zdravotníci, odborníci i „laici“, podporovatelia, sponzori, slovom všetci, ktorí vedia, alebo len vnútorne tušia, že KPR sa týka každého z nás, dovoľte, aby som Vás ešte raz srdečne pozval na naše stretnutie v bezpečnom virtuálnom priestore, ktorý má jednu obrovskú výhodu – je neobmedzený.

 

Teším sa na Vás!

 

MUDr. Jozef Kőppl

INFORMÁCIE O SYMPÓZIU

ODBORNÉ TÉMY I. VIRTUÁLNEHO SYMPÓZIA

 • Epidémiológia náhleho zastavenia obehu
 • Deň záchrany života
 • Základná resuscitácia
 • Rozšírená resuscitácia
 • Závažné arytmie
 • Špeciálne príčiny zastavenia obehu
 • Špeciálne prostredia
 • Špeciálne skupiny pacientov
 • Poresuscitačná starostlivosť
 • Prvá pomoc
 • Špecifiká v nemocničnej starostlivosti
 • Špecifiká v prednemocničnej starostlivosti
 • Resuscitácia novorodenca
 • Resuscitácia v pediatrii
 • Etické aspekty
 • Vzdelávanie v resuscitácii
 • Panelová diskusia

REGISTRÁCIA

REGISTRAČNÉ POPLATKY

ČLENOVIA SRR

LÉKAR
SKORÁ REGISTRÁCIA (do 10. 3. 2021)​
35 €
NESKORÁ NA MIESTE (od 11. 3. 2021)​
40 €
ZDRAVOTNÍCKY PERSONÁL, SESTRY​
SKORÁ REGISTRÁCIA (do 10. 3. 2021)​
30 €
NESKORÁ NA MIESTE (od 11. 3. 2021)​
35 €

OSTATNÍ

LÉKAR
SKORÁ REGISTRÁCIA (do 10. 3. 2021)​
45 €
NESKORÁ NA MIESTE (od 11. 3. 2021)​
50 €
ZDRAVOTNÍCKY PERSONÁL, SESTRY​
SKORÁ REGISTRÁCIA (do 10. 3. 2021)​
40 €
NESKORÁ NA MIESTE (od 11. 3. 2021)​
45 €

Uvedené ceny sú konečné. Daň z pridanej hodnoty bude uplatnená podľa platnej legislatívy.

Registračný poplatok zahŕňa:

 • videoprenos odborného programu
 • možnosť klásť rečníkom otázky, ktoré budú po prednáške zodpovedané
 • chat s rečníkmi a ďalšie interaktívne prvky
 • chat s ostatnými účastníkmi
 • video záznam všetkých prednášok, ktorý bude dostupný do 30 dní po skončení virtuálneho sympózia na stránke

V prípade záujmu o registráciu je potrebné vyplniť Formulár osobných údajov a následne pokračovať výberom príslušného registračného poplatku. V priebehu registrácie Vám bude na uvedenú emailovú adresu zaslané automaticky vygenerované heslo. Heslo je totožné pre všetky dostupné online formuláre, ale aj pre online platobný systém (pozri platobné podmienky nižšie).

 

Po vyplnení registračného formuláru Vám bude emailom automaticky zaslané potvrdenie spolu s informáciami na vykonanie platby.

 

V prípade skupinovej registrácie (10 účastníkov a viac) sa prosím obráťte na sekretariát sympózia emailom na srr2021@guarant.cz.

Platobné podmienky

Registračný poplatok spolu s ostatnými platbami je nutné uhradiť v EUR v plnej výške pred začiatkom sympózia, a to bankovým prevodom alebo platobnou kartou.

 

Platobná karta

Na platbu platobnou kartou môžete využiť On-line platobný systém. Systém je dostupný pomocou hesla, ktoré bolo zaslané na Váš email počas registrácie.

Systém akceptuje platobné karty MasterCard/Eurocard, Visa a Diners Club.

 

Bankový prevod

Bankové údaje s jedinečným desaťmiestnym variabilným symbolom dostanete emailom automaticky po vyplnení registračného formulára. Platby bez tohto symbolu nie je možné identifikovať a registrácia nebude potvrdená.

Platba bankovým prevodom je možná do 1. 4. 2021. Po tomto termíne prijímame iba platby platobnou kartou prostredníctvom On-line platobného systému.

 

Daňový doklad

Daňový doklad Vám zašleme e-mailom do 14 dní od prijatia platby.

Zrušenie registrácie

Sekretariát kongresu je nutné informovať o zrušení účasti na podujatí písomne emailom na emailovú adresu srr2021@guarant.cz. Zrušenie po telefóne nebude akceptované.

 

Termín zrušenia registrácie 
 Storno poplatok
Do 28. 2. 2021

 Len administratívny poplatok 10 EUR   

Od 1. 3. 2021

 100 % registračného poplatku

 

Po zrušení registrácie sa budú uplatňovať nasledujúce storno podmienky:

V prípade akejkoľvek zmeny registrácie zo strany účastníka si GUARANT International vyhradzuje právo účtovať 10 EUR ako administratívny poplatok.

V prípade zrušenia akcie z dôvodu vyššej moci si GUARANT International vyhradzuje právo účtovať 10 EUR ako administratívny poplatok.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov s registráciou kontaktujte

prosím sekretariát sympózia na emailovej adrese srr2021@guarant.cz

Partnerstvo

 

Nové odporúčania ERC 2020 pre KPR sa čoskoro stanú neoddeliteľnou súčasťou klinickej praxe. Budú sa nimi riadiť profesionáli naprieč celou Európskou úniou – v urgentnej medicíne, pediatrii či poresuscitačnej starostlivosti a ďalších odboroch, a to celých nasledujúcich 5 rokov. Táto skutočnosť sama o sebe vypovedá o dôležitosti nových postupov, ktoré Slovenská resuscitačná rada prinesie pre slovenskú medicínu v našom rodnom jazyku. 

 

Všetky tieto nové informácie budú v rámci sympózia odprezentované v kocke za jeden deň. Vďaka virtuálnemu formátu však budú mať účastníci prístup k prednáškam a diskusiám aj kedykoľvek po skončení podujatia! 

 

Máte záujem o konštantné zvyšovanie úrovne zdravotnej starostlivosti na Slovensku? Staňte sa naším partnerom pre I. virtuálne sympózium a pomôžte spolu s nami rozšíriť nové odporúčania po celom Slovensku. 

 

Ak vás naše podujatie zaujalo, prezrite si našu PARTNERSKÚ PONUKU.

 

Máte záujem podporiť naše podujatie, ale v ponuke ste nenašli, čo ste hľadali?
V prípade záujmu o ponuku na mieru kontaktujte: 

Ing. Romana Kluková

Sekretariát SRR

klukova@guarant.cz

Sekretariát Sympózia

Guarant International spol. s.r.o.

Českomoravská 19

190 00 Praha 9

srr2021@guarant.cz