SRR je oficiálny partner ERC za Slovenskú republiku

Členská základňa

SRR má za cieľ stať sa relevantným partnerom pre výmenu informácii vo vnútri spoločnosti, ale aj v rámci jednaní s orgánmi verejnej a štátnej správy. Toto je však možné iba za predpokladu, že bude reprezentovať podstatnú časť odbornej verejnosti. Vyzývame preto všetkých kolegov z oblasti anesteziológie a intenzívnej medicíny, neodkladnej resuscitácie a urgentnej medicíny, ako aj kohokoľvek z príbuzných medicínskych oblastí, širokú verejnosť a všetkých, ktorí majú o túto problematiku záujem, aby neváhali a stali sa členmi Slovenskej Resuscitačnej Rady.

V prípade Vášho záujmu o členstvo v SRR, prosím vyplňte registračný formulár nižšie.

Prečo sa stať členom SRR?

Ako člen získavaš vždy niečo viac:

• Kvalitný vzdelávací program pre lekárov a zdravotníkov
• Znížené registračné poplatky na všetkých poriadaných odborných akciách SRR
• Znížený poplatok pri absolvovaní ALS Provider kurzu
• Sekcia pre členov na webových stránkach www.srr.sk
• Možnosť získania cien a grantov na stáže v SR i v zahraničí
• Sprostredkovanie informácií a spolupráca s firmami
• Pravidelné zasielanie newslettrov s novinkami i zo zahraničia

Prihláška k členstvu v Slovenskej resuscitačnej rade – SRR:

V prihláške sú osobné údaje len pre našu vzájomnú komunikáciu, s ktorými sa nebude po dobu členstva ani po vystúpení člena zo združenia SRR podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov žiadnym spôsobom manipulovať.

Členské poplatky na rok 2019

Bankové spojenie

Tatra banka a.s., Hodžovo nám.3, 811 06 Bratislava
Názov účtu: Slovenská resuscitačná rada
Č. účtu: 29 4645 9436
Kód banky: 1100
IBAN: SK47 1100 0000 0029 46459436

* Prosím uveďte do odkazu pre príjemcu Vaše meno a priezvisko kvôli identifikácií platby.