ERC zverejnila náhľad pripravovaných nových odporúčaní pre KPR 2020, ktoré teraz môžete prezerať a pripomienkovať. Finálna forma odporúčaní bude odprezentovaná v marci na virtuálnom kongrese ERC v Antwerpách a následne v rámci národných resuscitačných rád na rôznych podujatiach v celej Európe. SRR nie je výnimkou a...