Spustili sme registráciu na I. virtuálne sympózium. Zúčastnite sa unikátneho podujatia, na ktorom za jeden deň získate prehľad o nových odporúčaniach ERC 2020! Na podujatí bude predstavených mnoho tém, tiež prebehnú odborné diskusie. A keďže je podujatie virtuálne, prístup k videozáznamom vám zostane aj naďalej!...

ERC zverejnila náhľad pripravovaných nových odporúčaní pre KPR 2020, ktoré teraz môžete prezerať a pripomienkovať. Finálna forma odporúčaní bude odprezentovaná v marci na virtuálnom kongrese ERC v Antwerpách a následne v rámci národných resuscitačných rád na rôznych podujatiach v celej Európe. SRR nie je výnimkou a...