SRR je oficiálny partner ERC za Slovenskú republiku

KPR Aplikácia

Slovenská resuscitačná rada spolupracuje na vývoji aplikácie, ktorá má pomôcť zdravotníckym pracovníkom poskytovať rozšírenú kardiopulmonálnu resuscitáciu efektívne a v súlade s odporúčaniami ERC 2015. Pred jej spustením na mobilných platformách Vám ju predkladáme vo forme webovej testovacej verzie tu. Spätná väzba od Vás je pre nás dôležitá, aby sme mohli aplikáciu prispôsobiť Vašim potrebám v klinickej praxi.

Váš komentár

Popis fungovania aplikácie

Aplikáciu sme sa ju snažili vytvoriť čo najjednoduchšie, aby pri poskytovaní resuscitácie naozaj pomáhala a neobťažovala. Po spustení aplikácie sa automaticky spustí celková časomiera. Kliknutím na horný ciferník spustíte dvojminútové odpočítavanie. Počas odpočítavania je spustený metronóm s frekvenciou 110/min, ktorý je možné vypnúť tlačítkom v spodnej časti obrazovky. Posledných 10 sekúnd dvojminútového cyklu budete zmenou tónu upozornený na blížiacu sa kontrolu rytmu a po uplynutí 2 minút budete vyzvaný na kontrolu rytmu. Za 10 sekúnd sa začne automaticky odpočítavať nový dvojminútový cyklus. Kliknutím na príslušný ciferník môžete počítať defibrilačné výboje a podané dávky adrenalínu. Ciferník s označením adrenalín zároveň ukazuje čas od jeho posledného podania. V nápovede je možné zobraziť zoznam reverzibilných príčin. Pri ukončení resuscitácie stlačením tlačidla koniec resuscitácie zastavíte všetky časomiery. Ak by došlo k opätovnému zastaveniu obehu stlačením tlačidla začiatok resuscitácie časomiery opätovne spustíte. Kliknutím na súhrn udalosti budete môcť získať prehľad časových súvislostí s integrovaným časom podľa Vášho mobilného telefónu.

Odkaz na aplikáciu (zdrojový kód je voľne dostupný): www.st.fmph.uniba.sk/~jelenik3/srr/