SRR je oficiálny partner ERC za Slovenskú republiku

ADVANCED LIFE SUPPORT (ALS PROVIDER) COURSE

6.-7. 10. 2020 (vypredaný) a 8.-9. 10. 2020

 Posledné voľné miesta 

Ubytovanie

Upozorňujeme účastníkov, že ubytovanie v rámci ALS Provider kurzu nie je zabezpečované organizátorom a nie je súčasťou registračného poplatku.
Ubytovanie si účastníci rezervujú i hradia individuálne.


Hotel Kategória Cena v EUR
Jednolôžková izba
Cena v EUR
Dvojlôžková izba
Bešeňová
štandardná izba
***+ 70 €/noc * 75 €/noc -
*Uvedené zmluvné ceny ubytovania budú poskytnuté na základe promokódu, ktorý účastníci obdržia od sekretariátu po registrácii na kurz.

Ako si rezervovať ubytovanie

Rezervovanie ubytovania cez promokód je možné výlučne cez webovú stránku hotela:
https://www.tmrhotels.com/hotel-besenova/sk/

Potvrdenie rezervácie

Pre spracovanie a potvrdenie Vašej rezervácie môže hotel požadovať údaje o Vašej platobnej karte. Všetky potvrdenia Vám budú zaslané hotelom.


Platobné a storno podmienky

Možnosti platby pri nahlasovaní sa cez promokód:

  1. Platba na fyzickú osobu - nepodnikateľa
    V prípade, že je pre Vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu - nepodnikateľa. Platba priamo pri rezervácii.
  2. Platba na právnickú osobu / fyzickú osobu - podnikateľa
    V prípade, že si želáte vystavenie daňového dokladu vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, ste povinný hotel o tejto skutočnosti informovať ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby podnikateľa (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.
    Storno podmienky sú platné ako pre individuálneho klienta.

Pre Viac informácii o storno podmienkach kontaktujte prosím priamo Hotel Bešeňová.