ALS PROVIDER

iNŠTRUKTORI

Zoznámte sa s naším tímom als provider inštruktorov

MUDr. Martin Michalov

National course director

KAIM, Univerzitná nemocnica

Bratislava Ružinov; ZZS ZaMED, s.r.o.

MUDr. Jozef Köppl

instructor

DKAIM, Národný ústav detských chorôb, Bratislava

MUDr. Jakub Šulgan

instructor

KAIM, Univerzitná nemocnica

Bratislava Ružinov

MUDr. Mária Michalovová

instructor

OAIM, Národný onkologický ústav, Bratislava

MUDr. Andrej Daňo

instructor

KAIM, Univerzitná nemocnica

Bratislava Ružinov

MUDr. Petra Štullerová

instructor

KAIM, Univerzitná nemocnica

Bratislava Ružinov

MUDr. Ondrej Stanek

instructor

KAIM, Univerzitná nemocnica

Bratislava Ružinov

MUDr. Tomáš Turoček

instructor

KAIM, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy

MUDr. Romana Vallová

instructor

KAIM, Univerzitná nemocnica Bratilava – Nemocnica akad. L. Dérera

Mgr. Patrik Brna

instructor

ZZS Bratislava, RZP Banská Bystrica

MUDr. Simona Humplíková

instructor

KAIM, Univerzitná nemocnica

Bratislava Ružinov

MUDr. Olena Kaluska

instructor

OAIM, Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, Bardejov

MUDr. Peter Mráz

instructor

KAIM, Univerzitná nemocnica

Bratislava Ružinov

MUDr. Terézia Záturecká

instructor

OAIM, Nemocnica s poliklinikou Brezno