ALS PROVIDER

iNŠTRUKTORI

Zoznámte sa s naším tímom als provider inštruktorov

Martin Michalov

National course director

KAIM, Univerzitná nemocnica

Bratislava Ružinov; ZZS ZaMED, s.r.o.

Jakub Šulgan

COURSE DIRECTOR

KAIM, Univerzitná nemocnica

Bratislava Ružinov

Jozef Köppl

instructor

DKAIM, Národný ústav detských chorôb, Bratislava

Mária Michalovová

instructor

OAIM, Národný onkologický ústav, Bratislava

Andrej Daňo

instructor

KAIM, Univerzitná nemocnica

Bratislava Ružinov

Dušan Sopoliga

instructor

ZaMED, ZZS BA

Ondrej Stanek

instructor

KAIM, Univerzitná nemocnica

Bratislava Ružinov

Tomáš Turoček

instructor

KAIM, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy

Romana Vallová

instructor

KAIM, Univerzitná nemocnica Bratilava – Nemocnica akad. L. Dérera

Patrik Brna

instructor

ZZS Bratislava, RZP Banská Bystrica

Simona Humplíková

instructor

KAIM, Univerzitná nemocnica

Bratislava Ružinov

Terézia Záturecká

instructor

OAIM, Nemocnica s poliklinikou Brezno

Peter Mráz

instructor

KAIM, Univerzitná nemocnica

Bratislava Ružinov

Dominik Sabov

instructor

ZZS Bratislava

Natália Benčeková

instructor

ZZS Bratislava