ALS PROVIDER

iNŠTRUKTORI

Zoznámte sa s naším tímom als provider inštruktorov

MUDr. Martin Michalov

National course director

KAIM, Univerzitná nemocnica

Bratislava Ružinov

MUDr. Jozef Köppl

FUll instructor

DKAIM, Národný ústav detských chorôb, Bratislava

MUDr. Jakub Šulgan

full instructor

KAIM, Univerzitná nemocnica

Bratislava Ružinov

MUDr. Mária Michalovová

full instructor

OAIM, Národný onkologický ústav, Bratislava

MUDr. Andrej Daňo

full instructor

KAIM, Univerzitná nemocnica

Bratislava Ružinov

MUDr. Petra Štullerová

FUll instructor

KAIM, Univerzitná nemocnica

Bratislava Ružinov

MUDr. Ondrej Stanek

full instructor

KAIM, Univerzitná nemocnica

Bratislava Ružinov

MUDr. Tomáš Turoček

full instructor

KAIM, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy

MUDr. Romana Vallová

full instructor

KAIM, Univerzitná nemocnica Bratilava – Nemocnica akad. L. Dérera

Mgr. Patrik Brna

FUll instructor

ZZS Bratislava, RZP Banská Bystrica

MUDr. Simona Humplíková

full instructor

KAIM, Univerzitná nemocnica

Bratislava Ružinov

MUDr. Olena Kaluska

full instructor

OAIM, Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, Bardejov

MUDr. Peter Mráz

FUll instructor

KAIM, Univerzitná nemocnica

Bratislava Ružinov

MUDr. Terézia Záturecká

instructor candidate

OAIM, Nemocnica s poliklinikou Brezno