NOVÉ ODPORÚČANIA ERC 2020

ERC zverejnila náhľad pripravovaných nových odporúčaní pre KPR 2020, ktoré teraz môžete prezerať a pripomienkovať.

Finálna forma odporúčaní bude odprezentovaná v marci na virtuálnom kongrese ERC v Antwerpách a následne v rámci národných resuscitačných rád na rôznych podujatiach v celej Európe.

SRR nie je výnimkou a nové odporúčania predstaví na I. virtuálnom sympóziu, ktoré sa bude konať 10. 4. 2021.